Ekonomi

Pengertian Perilaku Konsumen dan Perilaku Produsen

Pengertian Perilaku Konsumen dan Perilaku Produsen – Manusia melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk menjaga kelangsungan hidup. Tingkat konsumsi yang dilakukan manusia berbeda-beda...
Ahmad
4 min read

Kebutuhan VS Kelangkaan dalam ilmu Ekonomi

Kebutuhan VS Kelangkaan dalam ilmu Ekonomi – Seiring perkembangan zaman, jumlah kebutuhan manusia terus bertambah dan berkembang. Kebutuhan manusia tidak hanya makanan dan minuman, pakaian,...
Ahmad
3 min read

Gambaran Interaksi Antarpelaku Ekonomi

Gambaran Interaksi Antarpelaku Ekonomi. Interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari segi mikro dan makro. Dari segi mikro, kita dapat melihat interaksi antarmanusia...
Ahmad
1 min read